Aplikačné techniky materiálu GOURI

Pozvánka

Spoločnosť Beauty & Care, s.r.o., Brigádnická 54, Bratislava, v spolupráci s Inštitútom zdravia a krásy FRAIS, Daxnerovo nám. 5., Bratislava, si Vás týmto dovoľujeme pozvať na školenie, ktorého témou  bude:

Aplikačné techniky materiálu GOURI

Obsah školenia: Aplikačné techniky, Komplikácie, Ukážka, Aplikácia materiálu na modelkách

Dátum a miesto konania: 26.8.2023 (Sobota) o 10:00, Bratislava

Školiteľ: MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.

Poplatok za účasť: 450€ s DPH

Poznámky:

Cena zahŕňa 1 x balenie materiálu GOURI, Školenie je určené len pre lekárov, Účastníci budú mať možnosť aplikácie na vlastných modelkách pod dohľadom školiteľa. Účasť na školení je možné bezplatne zrušiť najneskôr 10 dní pred dátumom školenia.

Záväzná prihláška

    Kontaktné údaje:

    Fakturačné údaje:

    Na odoslanie prihlášky musíte potvrdiť súhlas na spracovanie osobných údajov:

    Zdieľajte tento článok