Aplikačné techniky pre pokročilých: Russian Lips

Pozvánka

Spoločnosť Beauty & Care, s.r.o., Brigádnická 54, Bratislava, v spolupráci s Inštitútom zdravia a krásy FRAIS, Daxnerovo nám. 5., Bratislava, si Vás týmto dovoľujeme pozvať na školenie, ktorého témou  bude:

Aplikačné techniky pre pokročilých: Russian Lips

Obsah školenia: Anatómia, Aplikačné techniky, Komplikácie, Ukážka, Aplikácia materiálu na modelkách

Dátum a miesto konania: 14.5.2021 (Piatok) o 10:30, Bratislava

Školiteľ: MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.

Poplatok za účasť: 

Poznámky:

Cena zahŕňa 1 x 1,25ml Hydryalix, Maximálny počet účastníkov: 8, Účastníci budú mať možnosť aplikácie na vlastných modelkách pod dohľadom školiteľa. Účasť na školení je možné bezplatne zrušiť najneskôr 5 dní pred dátumom školenia.

Záväzná prihláška

    Kontaktné údaje:

    Fakturačné údaje:

    Na odoslanie prihlášky musíte potvrdiť súhlas na spracovanie osobných údajov:

    Zdieľajte tento článok